IZRAČUN MOČI ZA KLIMA NAPRAVO


Izmerimo in izračunamo površino prostora, ki ga želimo klimatizirati, v kvadratnih metrih (dolžina x širina). V kolikor vodi v sosednji prostor širši prehod, se površino prostorov sešteje.

Izračun (vzorčen primer): 3 m x 4 m = 12 m2

To površino pomnožimo z višino prostora v metrih, da dobimo prostornino – volumen prostora v kubičnih metrih (m3).
Izračun: 12 m2 x 2.5 m = 30 m3
Dobljeno število kubičnih metrov pomnožimo s številom, kot izhaja iz spodnje tabele in tako dobimo izhodiščno hladilno moč. V našem primeru, ko znaša kubitura našega prostora 30 m3, pomnožimo volumen z 50 W / m3.
Izračun: 30 m3 x 50 W / m3 = 1.500 W oz. 1,5 kW
Tabela 1: Priporočena hladilna moč po kubičnem metru prostora

m3 W
od 23 do 35 50
od 35 do 58 38
od 58 do 128 30
od 128 do 163 28
do 163 do 232 27

Za izračun končne hladilne moči je poleg osnovne moči potrebno upoštevati še nekatere druge dejavnike!

1. Pomembnejši dejavnik, ki ga je potrebno upoštevati pri končnem izračunu je vrsta izolacije stanovanja. Glede na vrsto izolacije zgoraj dobljeno moč pomnožimo z ustreznim faktorjem, kot izhaja iz tabele v nadaljevanju.
Izračun: v primeru povprečne izolacije našo izhodiščno moč (1,5 kW) pomnožimo z 1,3 in dobimo 1,95 kW.

Tabela 2: Kakovost izolacije / faktor
Kakovost Faktor
Odlična 1,1
Zelo dobra 1,2
Povprečna 1,3
Slabša 1,4
Brez 1,5

Opomba: Kot odlično izolacijo se razume primer, ko imamo na zidovih 20 cm izolacije ~ ca. 0,2 W/m2K; na strehi 25 cm izolacije ~ ca 0,15 W/m2K in izvedeno izolacijo tal z 12 cm izolacije ~ ca 0,3 W/m2K.

2. V primeru, da gre za prostor na južni ali jugo-zahodni strani z večjimi steklenimi površinami, se rezultat iz vrhnje točke pomnoži s faktorjem 1,1.
Izračun: 1,95 kW x 1,1 = 2,15 kW

3. V kolikor ti prostori predstavljajo tudi kuhinjo, je potrebno zaradi kuhinjskih aparatov in toplotnih teles vrhnjemu rezultatu prišteti 1,1 kW.
Izračun: 2,15 kW + 1,1 = 3,25 kW

4. Če v prostoru bivata več kot dve osebi, je potrebno gornjemu rezultatu prišteti še po 100W oz. 0,1 kW po dodatni osebi.

5. Prav tako je potrebno gornjemu rezultatu (poleg kuhinjskih aparatov, ki so v izračun že vključeni) prišteti še toplotno obremenjevanje s strani drugih aparatov, kot so: TV, računalniki in podobne naprave.